Новости
Ср, 7 декабря 2011, 11:56

Офіційні правила участі в рекламній акції «Масаж та плавання для Вашого малюка від Pampers»

Просмотров: 9846   Комментарии: 0   печать
АТБ, подарок, акция, Памперс, плавание, массаж, памперсы, сертификат, приз

Офіційні правила участі в рекламній акції «Масаж та плавання для Вашого малюка від Pampers»

(надалі – Акція)

 

 

1. Організатор Акції

 1.1. Організатором Акції є ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 30487219 (далі - Організатор).  Місцезнаходження організатора: Дніпропетровська обл., смт. Ювілейний, вул. Совхозна, 76.

 1.2. На замовлення Організатора, Акція проводиться  ТОВ «БТЛ-ФОРСАЖ», код ЄДРПОУ 36366461 (далі – Виконавець). Місцезнаходження Виконавця: м. Дніпропетровськ, вул.. С. Ковалевської, буд. 2, кв. 52, тел.: (056) 785-45-65

 

2. Мета проведення Акції

 Акція спрямована на просування продукції під товарним знаком «Pampers» і проводиться з метою залучення уваги споживачів до даної продукції.

  

3. Учасники Акції

 3.1. До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким виповнилося 18 років  (далі – Учасники).

 3.2. Наступні особи Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

- власники, працівники та представники (а також їх найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Працівників Організатора та будь-якої компанії, залученої до організації та проведення Акції;

- іноземці та особи без громадянства.

 3.3. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників в порядку, передбаченому законодавством України.

 

4. Період проведення Акції

 Акція триватиме з «09» грудня 2011 року по «08» січня 2012 року.

 

5. Територія проведення Акції

 Акція проводиться в магазинах мережі АТБ на території України (далі – Місце проведення Акції).

 

6. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила та результати

 Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил у глобальній мережі Інтернет за адресою: www.atbmarket.com  , на увесь період проведення Акції.

 

7. Умови прийняття участі в Акції

 7.1. В Акції приймає участь уся продукція «Pampers», придбана у будь-якій торгівельній точці адресної програми на території України.

 7.2. Для прийняття участі в Акції зацікавлена особа повинна в Період проведення Акції виконати наступні дії:

1) придбати одноразово продукцію «Pampers» на суму від 99 (дев’яносто дев’яти ) грн. та зберегти касовий чек;

2) відправити SMS-повідомлення з номером касового чеку на короткий номер 4440. Формат SMS-повідомлення: _atbXXXXXXXXXX, де ХХХХХХХХХХ – цифри в полі «Чек», вносяться без дужок, лапок, або пропусків. Кількість цифр в окремих чеках може бути різною.

*Вартість SMS- повідомлення згідно стандартної вартості SMS-повідомлення для абонентів МТС, BeelineTM та 0,39 грн. для мережі «Київстар «life:)». Тариф у гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуги без урахування ПДВ).  Сервіс тільки для повнолітніх. Телефон технічної підтримки: (044) 545 77 03, ТОВ «Ай Фрі Україна», адреса: 03124, м. Київ, вул. М.Василенка,7А.

 7.3. Оплата вартості за надіслані SMS-повідомлення Учасникам Акції не відшкодовується

7.4. Організатор Акції має право відмовити в участі в Акції особі, що невірно, не повністю зазначила необхідну інформацію в SMS-повідомленні або не виконала інших вимог даних Правил.

Увага!

Один касовий чек може брати участь в Акції тільки один раз.

Чим більше SMS- повідомлень, тим вище шанс отримати заохочення

 

8. Заохочення Акції

 8.1. Учасники Акції отримують можливість отримати заохочення від Pampers, що вказане у п. 8.2. цих Правил.

 8.2. Заохочення та його загальна кількість наступна:

 Заохочення – Сертифікати на курс масажу / плавання дитини на вибір віком до 3 років загальною кількістю 23 шт.

 8.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання такого заохочення тільки на умовах цих Правил.

 

 

Увага!

Кількість заохочень обмежена кількістю зазначеною в цих Правилах.

 

 

9. Порядок отримання заохочення Акції

9.1. Розіграш Заохочення, зазначеного в п. 8.1. цих Правил, проводиться Організатором шляхом випадкового відбору серед SMS-повідомлень, що надійшли від Учасників Акції на дату проведення розіграшу. Дата та час проведення розіграшу будуть розміщені на сайті www.atbmarket.com.

9.2. При визначенні Одержувачів Заохочення Акції, складається протокол.

9.3. Організатор/Виконавець Акції інформує Одержувачів  Заохочення, про виграш, за телефоном, з якого було надіслано SMS-повідомлення впродовж 10-ти календарних днів з моменту проведення розіграшу.

 9.4. Одержувач Заохочення повинен мати чинний паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, оригінал касового чеку, що підтверджує купівлю товарів. Одержувач Заохочення повинен надати копії/оригінали документів, що вказані вище, Організатору/Виконавцю, за попередньої домовленістю з ним, за допомогою e-mail, поштового або факсимільного зв’язку.

 9.5.   У випадку, якщо Одержувач Заохочення відмовився від надання Організатору/ Виконавцю необхідних документів, що вказані у п. 9.1. цих Правил, а також відмовляється здійснити отримання Заохочення відповідно до цих Правил,у вищевказаний строк, вважається, що такий Учасник Акції втратив право на відповідне Заохочення.

 У такому випадку, Організатор/Виконавець має право зафіксувати цей факт актом в односторонньому порядку та прийняти рішення розпорядитися Заохоченням на власний розсуд, яке є остаточним та оскарженню не підлягає.

 9.6. Одержувачі заохочень не можуть передавати права на отримання заохочень іншим особам.

 9.7. У випадку, якщо Учасник, за певними причинами не залежними від Організатора/Виконавця, не має можливості одержати відповідне заохочення, або відмовляється від такого заохочення, то він не має права на одержання будь-якої компенсації.

 9.8. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником Акції. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

 9.9.  Заохочення  надаються Учаснику Акції за адресою, яку Одержувач повідомив Організатору/Виконавцю відповідного до п. 9.1. Правил, протягом 14 робочих днів з моменту отримання Організатором/Виконавцем необхідних документів, передбачених в п. 9.4. цих Правил.

 9.10.  В разі неможливості з боку Організатора/Виконавця надати Учаснику Акції Заохочення в місці його проживання, а саме: курс масажу / плавання дитини на вибір віком від 0 до 3 років з підстав, що не залежать від них, Учасник Акції отримує річний запас підгузків Pampers у кількості 5 упаковок розміру  “3 Midi” по 60шт, 12 упаковок розміру “4 Maxi” по 52шт і 4 упаковки розміру “5 Junior” по 44шт (загальна кількість підгузків 1100 шт.).

 9.11.  Кінцева дата видачі Заохочення – 31 березня 2012 року.

 9.12. Оподаткування вартості Заохочення Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції провадить нарахування та сплату податку з доходу фізичної особи Учасника Акції, який отримав Заохочення, та направляє інформацію про отримання Учасником Акції Заохочення, нарахування та сплату податку до відповідних податкових органів. В подальшому Організатор Акції не несе відповідальності стосовно зобов’язань Учасника Акції, який отримав Заохочення, у відношенні сплати податку з доходів фізичних осіб.

 

10. Персональні дані

 10.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочення.

 10.2. Інформація, що надається Учасниками Акції, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

 10.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних*, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення рекламної акції згідно з офіційними правилами (проведення визначення одержувачів заохочень, для підготовки статистичної інформації тощо).

 10.4. *Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора/Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних;

 - застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 10.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. В даний час з метою реалізації Акції до бази персональних даних, зокрема, має доступ Організатор/Виконавець, а саме: ТОВ «БТЛ-ФОРСАЖ»

 10.6. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

 10.7. Організатор/Виконавець не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником в анкеті, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор/Виконавець не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

 

11. Інші умови

 11.1. Заохочення не мають грошового еквівалента і обміну та поверненню не підлягають.

 11.2. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

 11.3. Всі результати Акції та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають та поширюються на всіх Учасників та одержувачів заохочень.

 11.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

 11.5. Організатор не несе відповідальності щодо використання заохочень, що зазначені в цих Правилах, після їх одержання Учасниками.

 11.6. Організатор не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів телефонного, поштового зв’язку та кур'єрських служб, пошти, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин.

 11.7. Організатор і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності за неможливість надання заохочень Акції Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані невірно та/або нерозбірливо, змінено тощо. При цьому, такий Учасник втрачає право на одержання заохочення.

 11.8. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, кількість заохочень, умови отримання заохочень з розміщенням цих змін на сайті

www.atbmarket.com.

 11.9. Учасник Акції, що порушив будь-які правила Акції, у будь-якому випадку втрачає право на отримання відповідного з заохочень Акції. Рішення про відмову у наданні заохочення приймається Організатором Акції, яке є остаточним та оскарженню не підлягає.

 11.10. Відповідальність Організатора перед Учасниками обмежується вартістю заохочення, що отримали Учасники, які висувають претензії.

 

 

 
 
Rambler's Top100